.WebContainer{ width: 100%; height: auto; } .articles{ width:90%; /*Takes 90% width from WebContainer*/ height: auto; margin: auto; } Clubfrequentie

CLUBFREQUENTIES 51.575 Mhz & 144.737,5 Mhz & 433.575 Mhz
REPEATER ONØKTK Lendelede op VHF: In 145.137,5 Mhz – Out 145.7375 Mhz openen
enkel met CTCSS 79,7 Hz toon ook op TX.
gebruikers info over Echolink vind men op Echolink op ON0KTK (2m)

REPEATER ONØKTK Lendelede op UHF: In 431.925 Mhz – Out 430.325 Mhz openen enkel
met CTCSS 79.7 Hz toon ook op TX.

DX-Cluster ONØDXK-5 te Kortrijk: via internet,adres: on0dxk.dyndns.org poort 8000

ON6CK heeft ook zijn zijn eigen DX cluster onder de naam ON0DXK-5. De sysop van het systeem is
Roland ON6HH. Je kan contact opnemen met Roland via de "contact" pagina. Link met uitleg naar
ON0DXK-5 : https://www.qsl.net/on0dxk/CLUBSTATION ON6CK